Foto: Adam Folcker Tre sopkärl, ett för matavfall, ett för brännbart och ett för trädgårdsavfall

ID-märkning av kärlen

Sopkärlen i Kungsbacka är ID-märkta. Märkning av kärlen ger oss bland annat bättre koll på när kärlen blir tömda.

ID-märkningen gör att vi kan se exakt tidpunkt när ett kärl har tömts om någon abonnent ringer om en hämtning. Systemet ger även möjlighet att optimera sopbilarnas turer genom att vi lägger in GPS-koordinater för varje kärl. En ytterligare fördel är bättre koll på att vi bara tömmer kärl som det finns abonnemang på.

Bricka och streckkod

ID-märkningen består av en rund svart plastbricka på framsidan och en streckkodsetikett på baksidan av kärlet. Etiketten innehåller uppgift om adress, fastighetsbeteckning samt storlek på kärlet men inte personnamn.

En läsare på sopbilen registrerar kärlet när det lyfts upp för tömning och noterar position samt tidpunkt. Någon uppgift om vikt och innehåll i kärlet registreras inte.

Börjat i centrum

ID-märkning av sopkärl förekommer i ungefär hälften av landets kommuner. I Kungsbacka är det kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells som utfört märkningen

Kärl som saknar ID-märkning töms inte.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se