Återvinning och källsortering

Kommunen ansvarar för att ta hand om hushållsavfall. I Kungsbacka kommun finns 24 000 renhållningsabonnemang. Det innebär att du betalar för att vi tömmer din soptunna. Avgiften beror på hur stor soptunna du har.

Har du egen fastighet betalar du direkt till kommunen. Bor du i lägenhet eller bostadsrättsförening betalar värden/föreningen abonnemanget, och din del ingår i hyran/månadsavgiften.

Betalas via avgifter

Kommunens totala kostnad för fastighetsrenhållningen uppgår till drygt 46 miljoner kronor per år. Kostnaderna ska helt täckas av intäkter från renhållningsavgifter, tippavgifter samt försäljning av återvunnet material.

Återvinningscentraler

För att underlätta återvinning och ta hand om avfall på ett sätt som är bra för miljön finns i kommunen tre bemannade återvinningscentraler: Klovsten, Frillesås och Barnamossen. För att kunna lämna avfall här måste du ha med ditt återvinningskort som hänger ihop med renhållningsabonnemanget.

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på max 3500 kg. Dessutom gäller volymbegränsning på max 3 kubikmeter per kortbesök och max 10 st slipers eller motsvarande per kortbesök.

Antal besök

I Kungsbacka gäller 15 fria besök per kalenderår för villor och 7 för lägenheter. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensamma sopkärl gäller 7 fria besök.

Varje besök utöver begränsningen kostar enligt gällande renhållningstaxa för dig som har eget renhållningsabonnemang. Du godkänner fakturering vid ditt 16:e besök genom att trycka på en knapp vid bommen innan den öppnas.

Du som bor i lägenhet måste kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill göra fler än 7 besök.

Återvinningskort

I Kungsbacka måste du ha ett återvinningskort för att öppna bommen till våra återvinningscentraler. Alla hushållsabonnenter har fått ett kort, läs mer via länken nedan.

Återvinningskort

Lämna avfall i annan kommun

Ditt återvinningskort från Kungsbacka fungerar även i flera grannkommuner. Det betyder att du kan lämna ditt avfall på den återvinningscentral som ligger närmast även om den ligger i en grannkommun.

Du kan välja mellan ett stort antal återvinningscentraler i kommunerna Kungsbacka, Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Du kan även lämna på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg, men då måste du först lägga in ditt kort i vår e-tjänst, läs mer här.

Besöket räknas precis som ett besök på en återvinningscentral i Kungsbacka.