Varmkompost för matavfall

Ungefär hälften av vårt hushållsavfall kan komposteras. När du komposterar får du utmärkt jord till trädgård och krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden.

Tänk på att kompostbehållaren ska

  • Vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än sex millimeter. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra, och behållaren ska ha bottenplatta eller finmaskigt nät. 
  • Vara ventilerad, men ha ett tättslutande lock.

Anmäl innan du börjar

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en varmkompost och sköta den så att den inte stör dina grannar. Innan du kan få abonnemanget Varmkompost måste du anmäla det till förvaltningen för Teknik genom att skicka in en blankett. Du hittar blanketten högre upp på den här sidan.

Även en så kallad bokashi-behållare för matavfall kan användas, men måste också anmälas till Teknik om du vill ha abonnemanget Varmkompost.

Om du flyttar in i en fastighet som har abonnemang Varmkompost och vill fortsätta ha detta abonnemang måste du göra en ny anmälan till Teknik. Tills ansökan är godkänd får du taxan för osorterat avfall.

Råd och regler om kompostering hittar du längst ner på sidan under Dokument.

Renhållningstaxa

I Kungsbacka kommun är renhållningstaxan miljöstyrande, vilket innebär att den största miljöbelastningen ger den högsta avgiften. Det finns tre renhållningsabonnemang: osorterat avfall, hemkompostering och matavfall blir biogas. Osorterat avfall har den högsta taxan. 

Renhållningsabonnemang

Matavfall blir biogas

Detta kan du kompostera

I stort sett allt organiskt köksavfall kan komposteras, till exempel matavfall, kaffefilter, tepåsar, äggkartonger och hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester kan komposteras.

Stora köttben bryts knappast ner i en kompost. De kan dock vara med i komposten och sedan kan du krossa dem till benmjöl, som är bra växtgödsel.

Plastfria blöjor kan komposteras, men då bör kompostjorden bara användas till prydnadsväxter eftersom en viss smittorisk finns.

Undvik stora mängder av ett och samma avfall. Komposten fungerar bäst om olika avfallsslag blandas.

... men inte detta

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter och ogräs som gått i frö ska inte komposteras. Ogräset kan dock komposteras i varmkompost, där många frön dör av värmen.

Trädgårdsavfall? Då behövs ingen anmälan

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar. Läs mer om detta under rubriken Trädgårdsavfall.

Latrinkompostering

Latrin är benämningen på innehållet i torrtoaletten. Detta innehåller från början mycket mer bakterier och andra smittämnen än annat avfall som man komposterar. Om du vill kompostera din latrin behöver du söka dispens från renhållningsordningen och anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.