Minska avfallet

Du kan tänka på att minimera ditt avfall redan när du handlar.

Försök gärna att finna det mest miljövänliga alternativet när du gör dina dagliga inköp. Det gynnar dig och miljön. Om möjligt välj returemballage eller förpackningar som kan återvinnas. Då gör du en insats för miljön och får själv mindre övrigt avfall.

Återbruk

Ett annat sätt att minska avfallet är att handla begagnat eller på loppmarknader. På Kungsbackas återvinningscentraler kan man lämna hela och användbara saker till återanvändning istället för att slänga dem. Det bidrar i längden också till att minska avfallet. Läs mer i foldern nedan.

På Klovstens återvinningscentral har vi så kallade återbruksinformatörer som hjälper dig att lämna sånt som är helt till återanvändning.

Loppisar

Nedan finner du bra länkar om du vill hitta olika loppmarknader.