Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Sorteringsguide

Vår källsorteringsguide A-Ö finns i Kungsbackas avfallsapp.

I appen får du också öppettider på återvinningscentralerna, påminnelser vid sophämtning och mycket mer. Här kan du läsa mer och ladda ned Kungsbackas avfallsapp.

Vanliga frågor

Var slänger jag tryckimpregnerat trä?

Det kan du lämna på Barnamossen och Frillesås. Det går tyvärr inte att lämna på Klovsten på grund av utrymmesbrist.

Lägg inte tryckimpregnerat i containern märkt Trä (2), inte ens små mängder. Tryckimpregnerat innehåller giftiga ämnen som frigörs när man eldar upp det. Tryckimpregnerat virke måste alltså tas om hand på annat sätt.

Hur gör jag med fyrverkerier, ammunition, nödraketer och andra explosiva ämnen?

Vi tar av säkerhetsskäl inte emot detta på våra återvinningscentraler. Fyrverkerier kan du i regel lämna tillbaka på det ställe där du köpte dem.
När det gäller explosiva varor som dynamit, tändhattar, ammunition, nödraketer - vänd dig till Polisen.
Tomhylsor kan du lämna i en särskild behållare bredvid Metall.

Var lämnar jag gamla bildäck?

Däck tar vi inte emot på återvinningscentralerna. Däck omfattas av så kallat producentansvar vilket innebär att de kan lämnas till en däckfirma eller däckverkstad. 

Var lämnar jag min gamla kyl eller spis?

Enstaka vitvaror - kyl, frys, spis, tvättmaskin - kan du som privatperson lämna på alla våra tre återvinningscentraler. Har du inget annat avfall med dig kan du lämna detta utan att dra ditt återvinningskort. Kontakta i så fall personalen innan du kör in.

Var lämnar jag gamla eternitplattor?

Eternit innehåller asbest och måste vara väl inplastat. Små mängder (max 50 cm x 50 cm stora paket, max 10 kilo) lämnar du som farligt avfall på Klovsten. Större mängder - också väl inplastat - lämnar du på Barnamossen i container nummer 15.

Var lämnar jag bensin och olja?

Lämnas som farligt avfall på alla våra tre återvinningscentraler. Som privatperson får du lämna max 25 liter farligt avfall per besök. Behållarna ska vara väl tillslutna och tydligt uppmärkta. Av arbetsmiljöskäl får varje dunk max innehålla tio liter. Även tomma dunkar lämnas som farligt avfall.

Var lämnar jag mina använda värmeljus?

Kopparna från värmeljus räknas inte längre som förpackningar, och ska alltså inte lämnas som metallförpackning på återvinningsstationerna. De ska lämnas som Metall på en återvinningscentral.
I Kungsbacka går det också att lämna använda värmeljus i en behållare i stadshusets entré. De tas om hand av Daglig verksamhet som återvinner samtliga delar av värmeljuset: aluminium, paraffin och metallveken av järn.

Var lämnar jag invasiva arter?

I Kungsbacka finns flera invasiva arter som sprider sig. Du får inte lämna en invasiv art som trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler, då riskerar vi att den sprids vidare med kompostmaterialet. Invasiva arter kan bara lämnas på Barnamossens återvinningscentral, men du måste kontakta kommunens enhet Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik innan du åker till Barnamossen med fler säckar än vad som ryms i en vanlig personbil så att vi kan förbereda en särskild container. Förpacka växterna i täta påsar för att förhindra spridning.

Om du har frågor om var du ska slänga olika avfallsslag finns det alltid personal du kan fråga på våra återvinningscentraler.