Returpapper flerbostadshus och verksamheter

Ansvaret för hämtning av returpapper ändras i Sverige från 1 januari 2022. Då har kommunerna ansvaret för att samla in returpapper, istället för som tidigare den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI.

Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. De räknas numera som kommunalt avfall. Kungsbacka kommun har efter förändringen nu förberett en möjlighet för fortsatt hämtning av returpapper från verksamheter och flerbostadshus.

Möjlighet till hämtning

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som innehar ett så kallat koncessionsavtal med kommunen. Detta är frivilligt för fastighetsägare som önskar en fastighetsnära insamling av returpapper. Fastighetsägaren kontaktar och skriver avtal direkt med en entreprenör från listan nedan.

Fastighetsägare som har tecknat avtal innan 2022-01-01 med någon entreprenör för att hämta returpapper behöver kontrollera att denna aktör är koncessionshavare.

Följande entreprenörer innehar koncessionsavtal med Kungsbacka kommun:

  • Remondis AB E-post: info@remondis.se / Telefon 033-23 22 30
  • Stena Recycling AB E-post: goteborg@stenarecycling.se / Telefon 031-58 44 50
  • Veolia Recycling Solutions Sweden AB E-post: goteborg.recycling@veolia.com / Telefon: 031-58 69 00 (Januari 2022: Veolia uppköpt av Remondis)

Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa enligt nedan.

Tjänst

Kr/tömning

Litet kärl (upp till 150 liter)

39

Större kärl (190-370 liter)

68

660-liters kärl

125

Frågor och svar

Varför fått jag brevet?
Ni är registrerad som verksamheter, flerbostadshus eller förening i vårt kundregister. Då ingår ni i målgruppen för detta erbjudande.

Varför skapade kommunen erbjudandet?
Lösningen kommer från branschorganisationen Avfall Sveriges vägledning för kommuner att hantera nytt kommunalt ansvar för insamling och återvinning från 2022.

Är detta erbjudande specifikt för Kungsbacka eller finns liknande lösningar på andra håll?
Fler kommuner har infört eller är på väg att införa liknande lösningar med godkända entreprenörer som får hämta returpapper från verksamheter och flerbostadshus.

Jag har redan ett avtal med Veolia/Remondis/Stena som hämtar returpapper från vårt miljörum. Behöver jag teckna ett nytt avtal?
Inte nödvändigtvis. Om befintligt avtal överenstämmer med kommunens villkor så går det bra att fortsätta med samma avtal. Det ligger på entreprenören att säkerställa att avtalet överenstämmer med kommunens villkor. 
Om du har avtal med en annan entreprenör om avfallshämtning så kan du fortsätta med det avtalet, men utan hämtning av tidningar/returpapper.

Jag är privatperson och bor i villa. Får jag nyttja erbjudandet?
Tyvärr inte. Det är riktat mot flerbostadshus (som brukar ha gemensam/samlad hämtplats/miljörum). Du är välkommen att slänga tidningar på någon av återvinningstationerna i Kungsbacka.

Får de tre entreprenörerna från listan hämta andra avfallsslag, till exempel glasförpackningar, från vårt miljörum?
Ja, det får de. Kommunen bestämmer inte vem som får hämta förpackningsavfall.

Jag är inte intresserad av hämtning av returpapper. Måste jag beställa?
Nej, tjänsten är frivillig men du måste sortera ut returpapper och lämna till återvinning på en återvinningsstation.

Behöver jag meddela kommunen om jag vill ha/inte vill ha tjänsten?
Man behöver inte meddela kommunen om man är intresserad eller inte. Önskar man att få hämtning måste man bara skriva avtal med en valfri entreprenör från listan ovan.

Vad kostar tjänsten?
Koncessionshavare bestämmer själv priset för sin tjänst. Men maxtaxa enligt ovan gäller och priserna får inte vara högre än den. 

Gäller denna förändring för flera avfallsslag, som exempelvis plastförpackningar och metallförpackningar?
Nej, det blev bara beslutat att returpapper ska bli ett kommunalt ansvar. Därmed står det fastighetsägare fritt att köpa insamlingstjänster kring förpackningar - förutom returpapper - från vilken entreprenör man vill.

Kontakt

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se