Stickprovskontroller

Kommunen gör ibland stickprover för att se att det bara finns matavfall i de bruna kärlen. Innan vi gör stickprov i ett område meddelar vi det på hemsidan.

Bara matavfall

Matavfallet omvandlas till biogas som är ett miljövänligt fordonsbränsle. Men för att producera biogas krävs att matavfallet som kommer till biogasanläggningen är så rent som möjligt. Det får inte finnas med plastpåsar eller andra främmande föremål som försämrar rötningsprocessen.

För miljön

Finns det för många främmande föremål i några bruna kärl så kan man tvingas att skicka hela lass med matavfall till förbränning istället, vilket är sämre för miljön. Ett fåtal hushåll som sorterar fel kan alltså sabotera miljöinsatsen för många hushåll som sorterar rätt.

Lapp på kärlet

Kontrollen görs i samband med hämtning, i enlighet med abonnemangsvillkoren. Efter kontrollen fäster vi en lapp med information om resultatet på kärlets handtag. Är det en flerfamiljsfastighet sätter vi upp ett anslag i soprummet samt skickar ett brev till den som ansvarar för fastighetens abonnemang.

Avgift vid felsortering

Vid felsortering kontrolleras kärlet även vid nästa tömning. Fortsätter felsorteringen ytterligare så ändras abonnemanget till det dyrare abonnemanget Osorterat avfall.