Biogas eller varmkompost?

Är insamling av matavfall till biogas eller egen varmkompost i trädgården bäst för miljön?

I Kungsbacka har vi insamling av matavfall som blir till biogas, och taxan är densamma om man väljer brunt kärl eller har egen varmkompost. Men det är en ganska vanlig fråga vad som är bäst för miljön: insamling eller att ha en egen varmkompost?

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) lät göra en studie 2015 (under Dokument nedan). Den visar att det beror på hur rötningen går till och hur varmkomposten sköts, men att det i normalfallet ger mindre miljöpåverkan att röta till biogas än att varmkompostera. När man rötar tar man också tillvara både näringsämnen och energi, medan varmkompostering bara tar tillvara näringsämnen.