Tre sopkärl, ett för matavfall, ett för brännbart och ett för trädgårdsavfall

Renhållningsordning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen.

Kungsbackas nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige 6 december 2016, och reviderades av nämnden för Teknik 2018-11-21. 

Renhållningsordningen reviderades av KF 2020-12-08. Revideringen innebar att den tidigare avfallsplanen A2020 ersattes av Göteborgsregionen minskar avfallet -Avfallsplan för 13 kommuner till 2030.

Renhållningsordningen består av följande dokument: 
  • Renhållningsföreskrifter
  • Sorteringsbilaga