Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2019.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 14 juni 2018.