Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2021.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 5 november 2019. Redaktionella ändringar och förtydliganden beslutade av nämnden för Teknik 15 april 2020.