Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2020.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 5 november 2019.