Renhållningstaxa

Renhållningstaxa i Kungsbacka från 1 januari 2022.

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 9 november 2021.