Slam och latrin

Slam

  • Slamtömning avser tömning av alla typer av enskilda avlopp, till exempel slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk. Slam måste enligt Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter tömmas minst en gång per år. Vid beställning av tömning av slam kontaktar du Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 23 23 eller e-post info.kommunpartner@ragnsells.com.
  • Lock som lyfts av får väga max 15 kilo.
  • Lock som skjuts åt sidan får väga max 35 kilo.

Jour för slamsugning

Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning eller tömning av fettavskiljare efter ordinarie arbetstid (vardagar efter klockan 16.00 samt helgdagar) ring jourtelefon på nummer 0709-29 98 40. 

Latrin

Latrin är mänsklig avföring från till exempel utedass som samlas i tunnor om ungefär 20 liter.

1 januari 2005 blev det enligt lag inte längre tillåtet för kommuner att deponera latrin. Kungsbacka kommun fick dispens att fortsätta fram till 2013. Sedan dess skickas latrin till förbränning. Det kräver en speciell hantering som är kostsam, vilket har gjort att taxan höjts. För beställning av latrintömning kontaktar du Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 23 23.

Under fliken Renhållningstaxa i vänsterspalten hittar du aktuella taxor för bland annat tömning av latrin.

Beställ tömning före vintern

Vår entreprenör Ragn-Sells använder stora och tunga fordon för slamsugning. Det kan vara svårt för fordonen att ta sig fram på en del mindre vägar runt om i kommunen, särskilt vintertid. För dig som har en mindre väg fram till din fastighet kan det därför vara en bra idé att ringa till Ragn-Sells kundtjänst och tidigarelägga tömningen så att den sker före vintern. Det gynnar både dig och chauffören som kör slamsugningsbilen.