Slam och latrin

Slam

Slamtömning avser tömning av alla typer av enskilda avlopp, till exempel slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk. Slam måste enligt Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter tömmas minst en gång per år.

Från och med 1 januari 2022 samlar vi all kundtjänst för avfall hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. Det betyder att du kontaktar oss på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se för alla frågor om avfall eller slam.

  • Lock som lyfts av får väga max 15 kilo.
  • Lock som skjuts åt sidan får väga max 35 kilo.

Jour för slamsugning

Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning eller tömning av fettavskiljare efter ordinarie arbetstid (vardagar efter klockan 16.00 samt helgdagar) ring jourtelefon på nummer 0709-29 98 40. 

Latrin

Latrin är mänsklig avföring från till exempel utedass som samlas i tunnor om ungefär 20 liter.

1 januari 2005 blev det enligt lag inte längre tillåtet för kommuner att deponera latrin. Kungsbacka kommun fick dispens att fortsätta fram till 2013. Sedan dess skickas latrin till förbränning. Det kräver en speciell hantering som är kostsam, vilket har gjort att taxan höjts.

Från och med 1 januari 2022 samlar vi all kundtjänst för avfall hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. Det betyder att du kontaktar oss på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se för alla frågor om avfall eller slam, även missad latrintömning.

Under fliken Renhållningstaxa i vänsterspalten hittar du aktuella taxor för bland annat tömning av latrin.

Beställ tömning före vintern

Vår entreprenör Ragn-Sells använder stora och tunga fordon för slamsugning. Det kan vara svårt för fordonen att ta sig fram på en del mindre vägar runt om i kommunen, särskilt vintertid. För dig som har en mindre väg fram till din fastighet kan det därför vara en bra idé tidigarelägga tömningen så att den sker före vintern. Det gynnar både dig och chauffören som kör slamsugningsbilen.