Svarssida hållbar konsumtion

Tack! Vi har nu mottagit dina synpunkter om hållbar konsumtion i Kungsbacka.

Om du lämnade din e-postadress kan det hända att vi kontaktar dig, antingen med svar på en fråga eller om vi skulle vilja veta mer om dina tankar och förslag.

Ha en fortsatt bra dag!