Svarssida uppvinnare

Tack för din anmälan!

Ni är nu med i utlottningen av vår överraskning. Vi kontaktar vinnande grupp under januari.

Glöm inte att skicka in ert uppvinnare-bidrag senast 21 februari 2020! I februari hittar ni information här på vår hemsida om hur ni lämnar in ert bidrag. Vi vill bland annat ha in bilder på hur det såg ut före och efter, samt lite om hur ni har tänkt. 

Lycka till!