Foto: bildarkivet.se Foto: bildarkivet.se

Boendemiljö

En bra boendemiljö är en viktig förutsättning för din hälsa och för hur du mår. Det som kan påverka är dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, buller, lukt, fukt, mögel och oväsen från grannen.

Problem med boendemiljön

Har du problem med boendemiljön ska du i första hand vända dig till din bostadsrättsförening eller till den som äger fastigheten där du bor. Om du störs av en granne är det alltid en bra idé att prata med honom eller henne först, innan du kontaktar till exempel fastighetsägaren. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med Miljö & Hälsoskydd som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.

Fastighetsägaren har ansvar för underhåll och skötsel av fastigheten. Givetvis har även du som hyresgäst ett ansvar för att sköta din lägenhet och se till att du inte stör dina grannar.

Störningar utifrån

Är det en verksamhet utanför din bostad som du störs av, till exempel en restaurang, uteställe, gym eller industri, kontaktar du Miljö & Hälsoskydd som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.