Om du störs

Har kan du anmäla olika typer av klagomål om störning. Det kan handla om du i din bostad störs av exempelvis lukt, buller eller mögel. Du kan även anmäla trängsel på café, restaurang eller pub i denna tjänst.

Miljö & Hälsoskydd bedömer om störningen kan vara en olägenhet och om det behöver åtgärdas. 

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet. Vi på Miljö & Hälsoskydd bedömer om så är fallet och kan också kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Har du problem som handlar om lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon, temperatur och andra inomhusmiljöfrågor eller frågor som kan påverka din hälsa kan du vända dig till oss.

Det gäller också om du har klagomål på störande buller från till exempel fläktar, restauranger/uteställen, skällande hundar, nedskräpning, skadedjur eller eldning. Om du blir störd bör du i första hand kontakta den som stör dig.

Du kan även anmäla klagomål på trängsel på café, restaurang eller pub

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.

Ta kontakt med den som stör

Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med fastighetsägaren eller föreningen innan du hör av dig till oss. 

Störningsdagbok

Du som blir störd kan föra en störningsdagbok där du noterar hur ofta du blir störd och hur länge.

Exempel på störningar som i olika rättsfall inte har ansetts utgöra en olägenhet för människors hälsa

  • Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
  • Stoj från skolungdomar som passerade på gång- och cykelväg
  • Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
  • Traktorkörning nattetid inom jordbruket
  • Snöplog nattetid
  • Hemglassbilen

För att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska kunna kräva åtgärder mot en olägenhet för människors hälsa måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar. Nämnden kan heller inte hantera frågor som inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljön. En bedömning av vad som är en olägenhet måste göras i varje enskilt fall. Nämnden utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.