Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kontantbidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka hos kommunen. Bidraget använder du för att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.  Bostadsanpassningsbidrag är ett kontant bidrag. Pengarna använder du till att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget och hur stort det blir (antal kronor). Beslutet fattas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag? 

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Behovet av anpassning ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att täcka de kostnader du har för att anpassa fasta funktioner i din permanentbostad.Det kan till exempel vara att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten finns på Kungsbacka kommuns hemsida Kungsbacka.se under rubriken Självbetjäning och blanketter, Omsorg, stöd och hjälp, Bostadsanpassning.

Blanketten finns även att hämta i stadshuset på Storgatan 37. Du kan också ringa till kommunen på telefonnummer 0300-83 40 00 och be att få blanketten hemskickad till dig.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter, speciellt uppgifter om vilka problem du har till följd av din funktionsnedsättning och vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Behovet av de sökta anpassningarna ska styrkas i ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget bifogar du din ansökan.

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste de sökta åtgärderna prissättas. Detta görs via ett offertförfarande.  Du behöver därför en skriftlig offert från ett företag som har F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.                                                                                             

Vid behov kan bostadsanpassningsenhetens handläggare hjälpa till med att ta in offerter för din räkning.

Oavsett om du själv har tagit in offerter eller fått hjälp med detta är det alltid du som är beställare och fakturamottagare.   

Skriv under ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med intyg och eventuella offerter till:

Kungsbacka kommun
Myndighetsutövning/Bostadsanpassningsenheten
Omsorgenshus
Kraftvägen 3
434 37 Kungsbacka

VIKTIGT om din bostad är en hyresrätt

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Fråga alltid din hyresvärd om ett medgivande behövs för att genomföra anpassningen.
  • Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

VIKTIGT om din bostad är en bostadsrätt

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får lov att genomföra anpassningen.
  • Anpassningsåtgärder i bostaden kan kräva ett medgivande från föreningens styrelse. Anpassningsåtgärder i anslutning till bostaden kräver alltid ett medgivande.
  • Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget hittar du på Boverket.se.

Så behandlar vi din ansökan

Med stöd av din ansökan, intyg och offert utreder vi om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag och hur stort bidraget blir, det vill säga hur mycket pengar du får. Kostnaden för din anpassning ska vara skälig. 

När utredningen är klar fattar kommunen ett beslut som skickas hem till dig.

Du beställer jobbet

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala entreprenören med det bidragsbelopp du blivit beviljad. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna. Undantag görs dock för tekniskt avancerad utrustning, exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser. För detta kan du få bidrag till reparationer.

Så betalar vi ut pengarna

Kontonummer anmält till Swedbanks kontoregister

För att du ska få pengar från kommunens utbetalningar in på ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbanks kontoregister. Kontonumret som du anmäler kan vara i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. När du anmäler ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister betyder det inte heller att du blir kund hos Swedbank. Att anmäla ditt kontonummer till registret är helt kostnadsfritt.
 
Om ditt konto inte finns i registret kommer vi betala ut pengarna via utbetalningsavi.

Ditt kontonummer blir knutet till ditt personnummer

Som betalningsmottagare måste du ha ett eget bankkonto registrerat på ditt personnummer, du kan alltså inte låta en anhörig ta emot dina utbetalningar på sitt bankkonto.  

Ditt kontonummer kan redan finns registrerat i registret. Det kan vara i samband med löneutbetalningar, pension, CSN, studiebidrag, barnbidrag eller liknande. Om du redan har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister för ett annat ärende behöver du inte göra det igen, eftersom det är knutet till ditt personnummer. 
 

Anmäl kontonummer för utbetalningar

Anmälan görs på Swedbanks hemsida. Du kan också få hjälp på banken. När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar. 

När anpassningen är klar och du har fått fakturan skickar du in en kopia på den till adressen nedan. När fakturan kommit in betalar vi ut bidraget till det konto som du har registrerat.
                                                      
Kungsbacka kommun,
Myndighetsutövning/Bostadsanpassningsenheten
Omsorgenshus
Kraftvägen 3
434 37 Kungsbacka

Du betalar fakturan

När pengarna finns på ditt konto och du är nöjd med utfört arbete betalar du fakturan.

Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du, enligt konsumenttjänstlagen, under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats.

Återställningsbidrag

Som fastighetsägare kan du ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget ges för att återställa det bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad. Läs mer här.