Återställningsbidrag

Du kan som fastighetsägare ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget ges för att återställa det bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

  • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning
  • Bostadsanpassningsåtgärderna ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983. Anpassningar gjorda längre tillbaka i tid kan du inte söka återställningsbidrag för.
  • Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.
  • De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra
  • Återställningen av anpassningarna i bostaden ska kosta mer än 5000 kronor att återställa. Återställningar som är billigare får fastighetsägaren själv betala.