Återställningsbidrag

Du kan som fastighetsägare ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget ges för att återställa de bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad. Återställningsbidrag lämnas bara för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Antingen enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

  • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning
  • Bostadsanpassningsåtgärderna ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983. Anpassningar gjorda längre tillbaka i tid kan du inte söka återställningsbidrag för.
  • Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.
  • Åtgärderna för anpassning används inte längre och är till nackdel för andra boende.

Här hittar du mer information från Boverket om återställningsbidrag