Regler för särskild bostadsförsörjning

Särskild bostadsförsörjning tillhör inte kommunens bostadsförmedling men är till för personer som inte själva kan ordna en bostad, utifrån starka sociala skäl. För att kunna få en bostad genom särskild bostadsförsörjning krävs en utredning som görs av Individ & Familjeomsorg. Den är sedan en grund för om du ska få stöd genom särskild bostadsförsörjning.

Särskild bostadsförsörjning är en frivillig kommunal verksamhet och det finns inte någon skyldighet enligt lag för kommuner att erbjuda särskild bostadsförsörjning. 

Särskild bostadsförsörjning är inte en snabbare väg till bostad och ska inte lösa ett akut behov av bostad. Endast ett mycket begränsat antal lägenheter förmedlas genom särskild bostadsförsörjning.

Hyresgaranti en förutsättning

Ofta bor den som är aktuell för särskild bostadsförsörjning i så kallad referensbostad i mer än två år innan en hyresvärd godkänner hyresgästen så att socialtjänsten kan bevilja hyresgaranti. Hyresgaranti innebär att socialtjänsten efter utredning tillsammans med hyresvärd garanterar att hyran kan betalas i minst två år. 

Under tiden som en hyresgäst har en hyresgaranti från socialtjänsten ska personen också ha regelbunden kontakt med socialtjänsten. Syftet är att personen ska få stöd med de hinder som gör att det är svårt att få en bostad, till exempel kontakt med ekonomisk rådgivning och att vara aktiv på arbetsmarknaden så att hyresvärden så småningom kan ta bort kravet på hyresgaranti. 

Några av förutsättningarna i utredningsförfarandet är listade nedan:

 • Du måste helt sakna ekonomiska möjligheter att köpa en bostad i Kungsbacka eller angränsande kommuner.
 • Du ska ha försökt ordna bostad genom alla andra möjligheter till exempel  inneboende, eget byte, andrahandsboende eller att ha sökt bostad i andra kommuner.
 • Du ska vara registrerad som bostadssökande på bostadsförmedlingen och uppvisa ett aktivt bostadssökande på den reguljära bostadsmarknaden både inom och utanför kommunen under en längre tid.
 • Du ska ha starka sociala skäl.
 • Du ska vara beredd att på begäran uppdatera dina intyg.
 • Du kan bli hänvisad till att ansöka till så kallat referensboende via Socialtjänsten om detta bedöms vara nödvändigt utifrån de krav som fastighetsägarna har på sina hyresgäster.
 • Du ska kunna ta anvisat boende i alla delar inom Kungsbacka kommun när detta erbjuds.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun.
 • Du får ett erbjudande och tackar du nej bedömer socialtjänsten att du själv har förmåga och möjlighet att ordna bostad och din ansökan avslås.

Vanliga skäl som INTE räcker för att få en plats till särskild bostadsförsörjning, är att du:

Är bostadslös/riskerar bli bostadslös på grund av att du:

Eller:

 • Har barn eller anhörig med en diagnos. Läs mer om stöd till barn eller anhörig med diagnos här.
 • Har umgängesrätt med dina barn och vill bo nära.
 • Upplever dina grannar eller omgivning som störande.
 • Vantrivs i ditt nuvarande boende.
 • Har låga kö-poäng i bostadsförmedlingen.
 • Har en för hög boendekostnad.
 • Bor trångt.
 • Vill flytta till Kungsbacka eller tidigare bott i Kungsbacka.
 • Bott utomlands och vill flytta hem.
 • Vill komma närmare ditt arbete eller studier.
 • Har vänner eller släktingar som du vill få möjlighet att bo närmare.
 • Upplever att du får eller skulle kunna få bättre allmän läkarvård.

Du som har något eller några av ovanstående skäl hänvisas i första hand till kommunens bostadsförmedling.

För mer information om hur man ansöker om särskild bostadsförsörjning, kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.