Regler för särskild bostadsförsörjning

Särskild bostadsförsörjning tillhör inte kommunens bostadsförmedling och är till för personer som inte själva kan ordna en bostad, utifrån starka sociala skäl. För att kunna få en plats i kön krävs en utredning som görs av Individ & Familjeomsorg vilket ligger till grund för om du ska få en plats i särskild bostadsförsörjning.

Särskild bostadsförsörjning är en frivillig kommunal verksamhet eftersom det inte finns någon skyldighet enligt lag för kommuner att ha en särskild kö för bostäder.

Särskild bostadsförsörjning är inte en snabbare väg till bostad och avser inte att lösa ett akut behov av bostad. Endast ett mycket begränsat antal lägenheter förmedlas till kön.

Några av förutsättningarna i utredningsförfarandet är listade nedan:

 • Du måste helt sakna ekonomiska möjligheter att köpa en bostad i Kungsbacka eller angränsande kommuner.
 • Du ska ha uttömt alla andra möjligheter, så som inneboende, eget byte eller andrahandsboende.
 • Du ska vara registrerad som bostadssökande på bostadsförmedlingen och uppvisa ett aktivt bostadssökande på den reguljära bostadsmarknaden både inom och utanför kommunen under en längre tid.
 • Du ska ha starka sociala skäl.
 • Du ska vara beredd att på begäran uppdatera dina intyg.
 • Du kan bli hänvisad till att ansöka till så kallat referensboende via Socialtjänsten om detta bedöms vara nödvändigt utifrån de krav som fastighetsägarna har på sina hyresgäster.
 • Du ska kunna ta anvisat boende i alla delar inom Kungsbacka kommun när detta erbjuds.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun.
 • Du får ett erbjudande och tackar du nej får du inte stå kvar i kön för särskild bostadsförsörjning.

Vanliga skäl som INTE räcker för att få en plats till särskild bostadsförsörjning, är att du:

Är bostadslös/riskerar bli bostadslös på grund av att du:

Eller:

 • Har barn eller anhörig med en diagnos. Läs mer om stöd till barn eller anhörig med diagnos här.
 • Har umgängesrätt med dina barn och vill bo nära.
 • Upplever dina grannar eller omgivning som störande.
 • Vantrivs i ditt nuvarande boende.
 • Har låga kö-poäng i bostadsförmedlingen.
 • Har en för hög boendekostnad.
 • Bor trångt.
 • Vill flytta till Kungsbacka eller tidigare bott i Kungsbacka.
 • Bott utomlands och vill flytta hem.
 • Vill komma närmare ditt arbete eller studier.
 • Har vänner eller släktingar som du vill få möjlighet att bo närmare.
 • Upplever att du får eller skulle kunna få bättre allmän läkarvård.

Du som har något eller några av ovanstående skäl hänvisas i första hand till kommunens bostadsförmedling.

För mer information om hur man ansöker om plats till särskild bostadsförsörjning, kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.