Lägenhetsregistret

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunens lägenhetsregister när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Rapportera förändringar

Lämna in uppgifter till lägenhetsregistret vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

Du lämnar uppgifterna på en blankett till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett. 

Korrekta adresser

I registret ska varje bostadsentré ha en korrekt adress med lägenhetsnummer om det är ett flerbostadshus. Detta är viktigt för folkbokföringen. Om du har frågor om adresser till dina bostadshus kontakta kommunens kartavdelning.