Webbseminarium – Luften vi andas

Detta seminarium vänder sig till fastighetsägare i Kungsbacka. Miljö & hälsoskydd bjuder in till webbseminarium om luftkvalitet, ventilation och energi i bostäder den 12 oktober. Inbjudan har skickats ut via post.

Människor tillbringar upp till 90 procent av sina liv inomhus. Därför har god luftkvalitet i våra bostäder stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa.

Vi bjuder nu in fastighetsägare som hyr ut bostäder i kommunen till ett halvdagsseminarium om egenkontroll med fokus på luftkvalitet, ventilation och energi. Seminariet är särskilt intressant för de som är berörda och ansvariga för luftkvalitet, ventilation och energi inom er organisation.

  • När: Måndagen den 12 oktober kl 15.00- 19.00, online och du deltar via dator, mobiltelefon eller surfplatta.
  • Anmälan: senast den 30 september på denna länk
  • Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
  • Bekräftelse: Efter du fått bekräftelse på anmälan kommer du få information hur du ansluter till det digitala webbseminariet.

Halvdagsseminariet ingår i er årliga avgift. Observera att det är först till kvarn som gäller för att erbjuda ett sådant bra seminarium med möjlighet att ställa frågor. Du uppger en e-postadress i anmälan som du använder för att delta digitalt via Teams. Seminariet kommer att spelas in och kan följas i efterhand om du inte fått plats eller har möjlighet denna dag.

Kontakt och frågor till Jenny Almqvist eller Yaneth Rosander, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, e-post: jenny.almqvist@kungsbacka.se, yaneth.rosander@kungsbacka.se, telefon 0300-83 40 00, Kungsbacka kommun.

Program:

Klockan 15.15-15.30 – Inledning och presentation av program 
Vi välkomnar och berättar om fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken och tillsynsmyndighetens roll, med fokus på fastighetsägare som hyr ut bostäder.

Föredragshållare och moderator: Yaneth Rosander och Jenny Almqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, Bygg- och miljöförvaltningen.

Klockan 15.30-16.30 – Luftkvalitet och ventilation i bostäder
Här ges information om begreppen luftkvalitet kontra ventilation, och vilket ansvar en fastighetsägare har enligt miljöbalken inom detta område. Vi får också veta vad som händer med luftkvaliteten vid till exempel energieffektivisering. Föredragshållare: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation.

Klockan 16.30-16.45 – Paus

Klockan 16.45- 17.30 – Juridik
Förklaring av olika lagstiftningar inom området luftkvalitet och ventilation. Vad säger byggnadslagstiftningen respektive miljöbalken gällande dessa frågor, och vad skiljer dem åt? Hur hänger godkänd OVK ihop med en god luftkvalitet enligt miljöbalken? Vi får ta del av exempel på rättsfall inom luftkvalitet och ventilation i bostäder, framför allt ur miljöbalkssynpunkt. Föredragshållare: Kasra Hassirian, jurist, Bygg- och miljöförvaltningen.

Klockan 17.30-18.15 – Energihushållning och energitillsyn
Vilka krav kan ställas på en fastighetsägare enligt miljöbalken när det gäller energianvändning och hur kan energitillsyn gå till? Vi får ta del av exempel och erfarenheter från energiprojekt. Här ges också information om vilken hjälp som finns att få i kommunen för en fastighetsägare som vill spara energi i sin byggnad.  Föredragshållare: Said Racic, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Mats Gustafsson, Energirådgivningen, Kungsbacka kommun.

Klockan 18.15- ca 18.45 – Gemensam frågestund och avslut.