Hyr ut din bostad

Kommunen söker privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som har en lägenhet eller ett hus att hyra ut till vuxna och familjer. Vi söker även bostäder till ungdomar. Kommunen hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt.

Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv.

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?

Kontakta gärna
Enhetschef Catharina Roos
0300-83 52 99
catharina.roos@kungsbacka.se

Socialsekreterare Camilla Paun
0300-83 39 66
camilla.paun@kungsbacka.se

Socialsekreterare Beatrice Hygrell
0300-83 66 57
beatrice.hygrell@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

 

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv.

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?

Kontakta gärna
Enhetschef Catharina Roos
0300-83 52 99
catharina.roos@kungsbacka.se

Socialsekreterare Camilla Paun
0300-83 39 66
camilla.paun@kungsbacka.se

Socialsekreterare Beatrice Hygrell
0300-83 66 57
beatrice.hygrell@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv.

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?

Kontakta gärna
Enhetschef Catharina Roos
0300-83 52 99
catharina.roos@kungsbacka.se

Socialsekreterare Camilla Paun
0300-83 39 66
camilla.paun@kungsbacka.se

Socialsekreterare Beatrice Hygrell
0300-83 66 57
beatrice.hygrell@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv.

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?

Kontakta gärna
Enhetschef Catharina Roos
0300-83 52 99
catharina.roos@kungsbacka.se

Socialsekreterare Camilla Paun
0300-83 39 66
camilla.paun@kungsbacka.se

Socialsekreterare Beatrice Hygrell
0300-83 66 57
beatrice.hygrell@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv. 

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?

Kontakta gärna

Enhetschef Catharina Roos

0300-83 52 99

catharina.roos@kungsbacka.se

Socialsekreterare Camilla Paun

0300-83 39 66

camilla.paun@kungsbacka.se

Socialsekreterare Beatrice Hygrell

0300-83 66 57

beatrice.hygrell@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  

Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.
Hyr ut till en ungdom
Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv. 
För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.
Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom?
Kontakta gärna
Enhetschef Catharina Roos
0300-83 52 99
catharina.roos@kungsbacka.se
Socialsekreterare Camilla Paun
0300-83 39 66
camilla.paun@kungsbacka.se
Socialsekreterare Beatrice Hygrell
0300-83 66 57
beatrice.hygrell@kungsbacka.se
För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan du anmäler genom att kontakta någon av personerna ovan.
För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden
De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   
Har du en bostad att hyra ut?
Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  

Kommunen har ett stort behov av bostäder för vuxna och familjer, samt ungdomar som saknar en permanent eller längre tids boende. Såväl ungdomar, vuxna och familjer behöver ett varaktigt boende, en grund att utgå från, för att få en fungerande vardag med jobb, skola och umgänge.

Hyr ut till en ungdom

Vi har behov av bostäder för ungdomar mellan 18 och 21 år. Det är ungdomar som är redo för vuxenlivet och att få något eget. Ett varaktigt boende underlättar vägen in i vuxenlivet och ger en stabil grund att stå på. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har inför inflyttning gjort en bedömning att personen klarar att bo själv. 

För uthyrning till ungdomar är många typer av boenden intressanta. Vi söker enskilda rum, delade rum, hus, korridorsboende, mindre hus, lägenhet, och så vidare. Kommunen bistår med att hitta rätt hyresgäst, hjälper till att skriva hyreskontrakt, förmedla bostaden och ger vid behov hyresgaranti. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning och ungdomen hyr direkt av dig som hyresvärd.

Vill du anmäla intresse eller veta mer om att hyra ut bostad till en ungdom, kontakta gärna

Kristina Rosengren, Bostadsplanerare
0300-83 79 59
kristina.rosengren@kungsbacka.se

För uthyrning till ungdom behöver du inte fylla i webbformuläret, utan anmäler ditt intresse genom kontaktuppgifterna ovan.

För dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

De personer som kommunen kommer i kontakt med kan bland annat vara vuxna som har ett tunt nätverk eller inget alls. Det kan också vara personer som kan ha hamnat i en besvärlig situation som gjort att tidigare boende inte är aktuellt längre eller att man helt enkelt har svårt att ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.   

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker därför privatpersoner, fastighetsägare och andra företag som vill hyra ut en bostad, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska antingen få ett eget hyreskontrakt eller att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och därefter hyr ut i andra hand.  

Lämna uppgifter om bostaden du vill hyra ut i formuläret nedan. Du blir sedan kontaktad av Service Fastigheter.
Kontaktuppgifter till den som hyr ut
Information om bostaden
Antal rum
Vad ingår i hyran?
Hur länge vill du hyra ut?

Finns det tvättmöjligheter?