Foto: Anna Rehnberg Foto: Anna Rehnberg

Särskilda boenden

Kungsbacka kommun erbjuder olika typer av boenden för dig med särskilda behov

Under Omsorg, stöd och hjälp hittar du bland annat information om trygghetsplatser, korttidsboende och äldreboende. Du kan även läsa om hur du ansöker om en plats på ett boende.