Djur och natur

Kungsbacka kommun har ett rikt djurliv och det finns många olika sorters natur. Du kan uppleva allt från mäktiga klapperstensfält i kustmiljö till lummiga lövskogar längre in i landet.

Vi har ett kulturarv som vi ska värna om. Det gör vi bland annat genom naturreservat, naturvårdsavtal och ideella föreningars engagemang.

Via rubrikerna i vänstermenyn hittar du information om hur vi arbetar med naturvård, hur du hanterar döda djur i naturen och vad du kan göra om du störs av vilda djur. Du som husdjursägare kan även läsa om vad du ansvarar för.