Foto: Fjärås Bräcka Foto: Birgitta Andren

Naturvård

I Kungsbacka kommun finns det många olika sorters natur. Du kan uppleva allt från mäktiga klapperstensfält i kustmiljö till lummiga och trollbindande lövskogar längre in i landet.

I Kungsbacka är naturen sedan 10 000 år tillbaka präglad av människans närvaro. Framför allt har jordbruket skapat nya ekologiska system. Några exempel är slåtterängar, hagmarker, betade strandängar och kust- och inlandshedar.

Vi värnar om vår natur

När jord- och skogbruk under åren har utvecklats har många av våra kulturlandskap med dess naturtyper och arter försvunnit. De som finns kvar är ett kulturarv som vi ska värna om. Det gör vi bland annat genom naturvårdsavtal och ideella föreningars engagemang.

Flera natur- och kulturreservat i kommunen

Det finns 17 natur- och kulturreservat i kommunen som skyddar de mest värdefulla naturområdena. Läs mer om dem här.

Via kommunens webbkarta kan du hitta de kulturmiljöer som finns i kommunen. Klicka på Kultur och Kulturmiljöprogram i högerspalten på kartan. Kartan hittar du under rubriken Länkar.