April - skogsbingel

Mercurialis perennis

Om man plockar fram en hundralapp så ser man en bild på Carl von Linné och till vänster om honom så är två plantor avbildade, dessa plantor tillhör samma art nämligen skogsbingel.

Växten är en så kallad tvåbyggare

Det är ingen slump att det är just skogsbingel som finns avbildad på hundralappen, arten har ett intressant sexualsystem, den är en så kallad tvåbyggare.

Att en växt är tvåbyggare betyder att växten har enkönade blommor som finns på skilda individer. Skogsbingelns honblommor, som har pistiller men saknar ståndare, och dess hanblommor, har ståndare men saknar pistiller, sitter alltså på skilda plantor. På hundralappen är det således en honplanta och en hanplanta som är avbildade.

Blommar på våren

Skogsbingel som är 15-40 centimeter hög blommar i april-maj och har en ogrenad, upprätt, trind stjälk. Den har mörkgröna blad och ganska oansenliga gröna blommor. Hanblommorna finner man i glesa ax som sitter på långa skaft från bladvecken. Honblommorna är vanligen ensamma och har betydligt kortare skaft. Kan du se vilken som är hanplantan och vilken som är honplantan på hundralappen?

Här kan du hitta skogsbingel

I södra Sverige är skogsbingel ganska vanlig och man finner den i skuggiga, friska eller något fuktiga miljöer såsom ädellövskogar och ofta tillsammans med bok.

Vill du se skogsbingel i verkligheten kan du bege dig till naturreservatet Gäddevik, som ligger söder om sjön Lygnern. Se länk i högerspalten.

Vill du läsa mer om Carl von Linnés liv och hur han kom att indela växter efter deras sexualsystem kan du gå in på Uppsala universitets webbplats om Linné.