December - lummer

Lycopodiophyta 

Nu närmar det sig jul och många vill dekorera sina kransar och ljusstakar med vad naturen har att erbjuda. I december förra året berättade vi om fönsterlav (felaktigt benämnt som vitmossa av många handlare) och i år är det lummerns tur.

Trivs i granskog

Lummer som tillsammans med ormbunkar och fräken tillhör gruppen kärlkryptogamerna. Det är växter som förökar sig med hjälp av sporer istället för med frön. Det finns nio olika arter av lummer i Sverige, till exempel revlummer och mattlummer. Lummer har som så många andra växter olika lokala namn till exempel futt och rävgräs. De flesta av dessa arter växer helst där det är lite mörkt och fuktigt så som i en granskog, andra hittar man mer öppet som på torra hedar och i fjällen.

Är grön på vintern

En lummer är vanligen vintergrön och har ett krypande eller mer upprätt växtsätt. De har spiralställda blad och stammen förgrenar sig.

Populär växt att använda som dekoration

Lummern har genom historien varit en populär växt att använda som dekoration eftersom den har kvar sin gröna färg även när den torkat. Man har tidigare även använt sig av växtens sporer, bland annat så använde sig apoteken av sporerna, även kallat nikt, för att rulla pillren i så att de inte klibbade ihop. Sporerna består av en stor del olja och tänder man eld på dem så får man en liten explosion, något som teatrarna tidigare använde som specialeffekt.

Undvik att plocka lummer

Det är förbjudet att plocka lummer i Sverige i kommersiellt syfte, men man får alltså plocka dem för husbehov under förutsättning att man inte plockar dem med rötterna. Men bäst är att låta bli eftersom det tar lång tid för lummerbestånden att återhämta sig. Cypresslummern får man inte plocka alls.