Januari - domherre

Pyrrhula pyrrhula

Många av er känner säkert igen fågeln från barndomens vintrar eller från Jenny Nyströms klassiska julkort. Det röda bröstet hos hanen är det tydliga kännetecknet och visar såklart en domherre som vi ofta förknippar med julkärven och fågelbordet.

Mata småfåglar

Så här i vintertider är det många som lägger ut mat till fåglarna. Självklart för att hjälpa småfåglarna att få i sig mat om vintern är sträng och snön ligger djup men också för att kunna få se många av de färggranna fåglarna på nära håll.

En av fågelarterna som ni kan se vid fågelborden är Domherre. Domherren förekommer i hela Sverige, utom högfjället. På vintern söker domherren ofta upp fågelbord, vilket gjort att den är en av våra mest kända fågelarter. Under häckningstiden är den däremot skygg och svårare att få syn på.

En stor och kraftig fink

Domherren är en stor och kraftig fink med kort grov näbb, svart hätta som når ned till strupen, svarta vingar med breda vita vingband samt vit vid stjärtroten. Honan har inte det röda bröstet utan blekare färger. Domherrens läte och sång kan vara svårt att höra då fågeln inte sjunger så starkt men de är duktiga imitatörer och kan härma melodier.

Räkna fåglar vid fågelborden

Sveriges Ornitologiska förening, SOF arrangerar det årliga evenemanget Vinterfåglar inpå knuten sista helgen i januari, se länk nedan. Arrangemanget genomförs bland annat för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att kunna följa trender av ökningar och minskningar bland våra övervintrande fågelarter.

Du kan vara med genom att räkna de fåglar som finns i din trädgård. Det viktiga är inte att hitta de ovanliga arterna utan att räkna de vanliga fåglarna.