Juli - hasselmus

Muscardinus avellanarius

Hasselmusen skiljer sig från andra smågnagare genom sin nästan rävröda päls. Den är 6-9 centimeter lång och har en nästan lika lång svans. Arten är nattaktiv, vilket dess stora ögon och långa morrhår skvallrar om. Hasselmusens fötter är anpassade för ett liv i buskar och träd genom att fötterna är vridna utåt och bakfötternas yttersta tå är längre än de övriga vilket ger dem möjligheten att gripa runt en gren.

Hasselmusen trivs i solvarma gläntor

Man kan finna hasselmusen i många olika naturtyper, det som är viktigt är att det finns gott om täta buskage och gärna solvarma gläntor. Som namnet skvallrar om så kan man finna den i marker med mycket hassel men även i täta granplanteringar, enbuskemarker och i ledningsgator.

Rör sig vid skymning och på natten

Hasselmusen rör sig nästan uteslutande vid skymning och på natten. Den tar sig fram genom buskar och små träd och undviker att exponera sig själva genom att röra sig på marken. På dagen tillbringar hasselmusen sin tid i sina klotformade bon. De bygger sina bon av bland annat gräs och blad i en tät buske. De kan även utnyttja håligheter i träd, övergivna fågelbon och fågelholkar som vilolokal.

Tillhör familjen sovmöss

Hasselmusen tillhör familjen sovmöss och går under vintern i dvala. Som övervintringsplats väljs frostfria platser som håligheter under jorden som isoleras med mossa och torrt gräs. För att klara den långa perioden utan föda lägger arten på sig fettreserver. Huvudfödan består av nötter, frön, bär, skott och i viss mån även insekter. Innan dvalan påbörjas har kroppsvikten i stort sett fördubblats jämfört med sommarvikten som är runt 20 gram.

Under dvalan följer hasselmusens kroppstemperatur omgivningens temperatur. Men precis som hos igelkotten har den mekanismer som reglerar kroppstemperaturen om det skulle bli för kallt.

Hasselmusen vaknar upp under våren och ganska så omgående parar de sig. Ungarna föds tre till fyra veckor senare. Kullarnas storlek varierar från två till sju ungar.

Finns främst i södra Sverige

Hasselmusen finns i stora delar av södra Sverige med en nordlig gräns uppåt norra delarna av Närke. Arten är även Närkes landskapsdjur.

Hasselmusen var tidigare upptagen på den svenska rödlistan och klassades som missgynnad, men sedan 2005 bedöms arten vara livskraftig. Det beror sannolikt inte på att arten har blivit vanligare utan istället på grund av att kunskapen om artens förekomst har förbättrats.

Det är inte lätt att få syn på den lilla hasselmusen eftersom den inte gärna visar sig i öppen terräng, men om du besöker Sandsjöbackas naturreservat så finns det ändå en liten möjlighet.