Juni - kentsk tärna

Kentsk tärna är en vit fågel med ljusgrå rygg och vingovansidor, hjässan är svart med en tofs i nacken. Näbben är svart och långsmal och har en gul spets. Den är i samma storleksklass som en skrattmås, men något slankare.

Häckar längs kusterna

Kentsk tärna häckar längs med kusterna på låga, sandiga öar med relativt lågvuxen och gles vegetation. Häckningen sker alltid i kolonier och bona ligger mycket tätt, tätheter upp till

12 bon per kvadratmeter är vanligt förekommande. Kentsk tärna häckar vanligtvis tillsammans med skrattmåsar, troligen för att utnyttja skrattmåsen som skydd mot rovdjur.

Tärnan lägger sina 1-2 ägg under maj månad och äggen kläcks 3-4 veckor senare. Ungarna blir flygfärdiga efter 4-5 veckor.

Födan består i huvudsak av fisk som den fångar på djupare vatten än vad andra svenska tärnor gör. Födan kan fångas 2-3 mil från häckplatserna.

Första häckningen inträffade för drygt 100 år sedan

Den första dokumenterade häckningen av kentsk tärna inträffade för drygt 100 år sedan i Skåne, därefter spred sig arten upp längs med kusterna. På 70-talet häckade över 1000 par i Sverige. Sedan dess har tyvärr arten minskat ganska kraftigt. 2010 häckade drygt 400 par i Sverige.

Kentsk tärna är starkt hotad

Kentsk tärna är upptagen på den svenska rödlistan och där klassas den som starkt hotad. Anledningen till artens tillbakagång tros vara minskning av lämpliga häckningsområden på grund av exploatering, miljögifter samt störningar under häckningen. Även rovdjur som mink, räv, grävling och kråkor kan ha en betydelse.

Här kan du se tärnan i Kungsbacka

Om du vill se kentsk tärna ska du bege dig till Kungsbackafjordens naturreservat.