Maj - sandödla

Lacerta agilis

Sandödlan är en av Sveriges tre arter av ödlor, de övriga är skogsödlan och kopparödlan. Sandödlan är en ganska stor ödla som kan bli upp till 22 centimeter lång från nos till svansspets. Den har en gråbrun grundfärg och längs med sidorna finns ofta mörka fläckar med vita prickar i, så kallad ögonfläckar. Det går två ljusgrå band längs rygg- och svanssidorna och längs med mitten av ryggen finns vanligen en enkel rad av ljusa prickar eller en ljus linje.

Under parningstiden så får hanarna en karaktäristiskt grön färg. Arten kan förväxlas med skogsödlan, men skogsödlan är mindre, mörkare och har inte lika tydliga ögonfläckar. Dessutom så saknar skogsödlan de ljusa banden längs med rygg- och svanssidorna.

Trivs på sandiga marker

Sandödlan är en värmekrävande art. I Sverige förekommer sandödlan på sandiga marker eller på hällmarker som har en lång kontinuitet av att vara öppna. Arten kan även förekomma på järnvägsvallar, vägrenar, skjutfält, sand- och grustag samt på gräsmarker med finare jordar.

Lägger ägg i juni

Sandödlan kommer fram från sin vintervila under våren och honorna lägger sina ägg under juni. Äggen grävs ner cirka fem centimeter på vegetationsfattiga och solexponerade ytor. Under andra halvan av augusti så kläcks äggen. Redan i slutet av augusti så gräver de äldre djuren ner sig för sin vintervila, de yngre djuren är aktiva ytterligare någon månad.

Sandödlan är fridlyst

Sandödlan är utrotningshotad och den är, liksom alla andra kräldjur i Sverige, fridlyst. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller att fånga in den eller att samla dess ägg. Sandödlan har även ett skydd enligt artskyddsförordningen, vilket innebär att varken arten eller dess livsmiljöer får förstöras.

Det största hotet för sandödlans överlevnad i Sverige är olika former av förändringar i deras livsmiljö. Det kan vara att de öppna markerna blir igenväxta eller att områdena exploateras.

Se ödlan ute i det vilda

Vill du ha möjligheten att se en sandödla i Kungsbacka kommun så kan du bege dig till naturreservatet Hållsundsudde-Sönnerbergen på Onsalahalvöns södra spets, länk hittar du i högerspalten. Tänk på att det är nu på våren och försommaren som hanen har den gröna färgen som gör arten lätt att känna igen.