Mars - hassel

Corylus avellana

Våren börjar närma sig och ett av de första vårtecknen man kan se är att hasseln börjar blomma. Vanligen så blommar denna buske under tidig vår, men under milda vintrar så kan den blomma och sprida sitt pollen redan under december månad. Tiden mellan blomning och lövsprickning är ganska lång, och i våra trakter så sker lövsprickningen i april-maj.

Vanlig i södra Sverige

Hassel är en flerstammig buske som oftast blir två till sex meter hög, men den kan i enstaka fall bli ännu högre. Hasseln, som är en värmekrävande växt, är vanlig i södra Sverige. I norra Sverige växer den främst längs med kusten upp till Örnsköldsvik, men då sällan i några större bestånd.

Hasseln finner du främst på näringsrik mark i lundar, öppna skogar, bryn och hagmarker. De stora hjärtlika bladen har en dubbelt sågad kant och är mjukt håriga, ovansidan är mörkt grön medan undersidan är grågrön. Hasseln bildar ofta stora bestånd så kallade hässeln, där man kan hitta flera lundarter som till exempel vätteros, Lathraea squamaria, som lever på hasselns rötter.

Goda och näringsrika nötter

För många så är hasseln mest känd för sina frukter, nötterna. Traditionellt sett så har nötterna skördats på hösten efter Mickelsmäss. Mickelsmäss är en högtidsdag till minne av ärkeängeln Mikael.

Det är inte bara människan som gillar hasselnötter, utan även möss, ekorrar och nötskrikor äter gärna de näringsrika nötterna. Djuren hjälper även hasseln att spridas genom att nötterna tappas på vägen till deras bo eller blir kvar i deras gömmen.

Värt att tänka på är att det inte ingår i allemansrätten att plocka nötter utan markägarens tillstånd.

Hassel växer på ett flertal ställen i kommunen

Hassel finns på många ställen i Kungsbacka kommun, men ett tips är att besöka naturreservatet Oxhagen som ligger vid Lygnerns norra strand.

Se när Hasseln blommar

Om du vill se när hasseln brukar blomma i din trakt så ska du besöka Sveriges fenologinätverks webbplats.

På sidan kan du följa klimatförändringarnas effekt på växters blomning och lövsprickning. Du kan själv rapportera in när till exempel hasseln eller blåsipporna blommar.