Oktober - alm

Ulmus glabra

Alm, eller skogsalm som den också kallas, är ett lövträd som kan bli runt 30 meter högt. Almens krona breder ofta ut sig om det finns tillräckligt med utrymme. Om man är osäker på om det är en alm så kan man titta på bladen som är ganska speciella, de sträva omvänt äggrunda bladen har en dubbelt sågtandad kant och tittar man på bladbasen så kan den beskrivas som skev, det vill säga den ena sidan av bladskivan slutar längre ner på bladskaftet än den andra sidan.

Blommar i april-maj

Almen blommar på bar kvist i april-maj. Blommorna sitter i täta samlingar och har en rödaktig färg. Den ätliga frukten mognar relativt snabbt och redan i juni så sprids de vingkantade nötterna.

Förekommer främst i södra Sverige

Alm förekommer främst i södra Sverige och då oftast på näringsrik mulljord. Det är mycket ovanligt med rena almskogar utan almen är en viktig beståndsdel av ädellövskogar där den växer tillsammans med ek, ask, lönn och lind. Almen är även ett populärt park- och alléträd.

Sjuka almträd i Sjöallén

Flera har säkert märkt att träden längs med Sjöallén inte mår så bra. De sjuka och döda träden är almar.

Hotad av almsjukan

Tyvärr så är almen idag ganska så hotad på grund av almsjukan. Almsjukan har kommit till Sverige i två omgångar, den första gången man konstaterade almsjuka i Sverige var på 1950-talet, men det var inte förrän på 1980-talet som den aggressivare varianten av almsjukan slog till. Den drabbade först ett område i Tomelilla kommun, Skåne, för att nu ha spridit sig i hela almens utbredningsområde.

Almsjukan orsakas av en svamp

Almsjukan orsakas av en svamp, Ophiostoma novo-ulmi, som tar sig in i träden med hjälp av skalbaggarna almsplintborrar, Scolytus spp. Almsplintborrarna lägger sina ägg i döende eller döda almars innerbark. Larverna övervintrar under barken och till våren så flyger de som fullbildade skalbaggarna till friska almar för att äta av barken. Om trädet där skalbaggarna la sina ägg var smittat av almsjukan så sprids nu svampens sporer över till det friska trädet. Sporerna gror och bildar mycel som växer in i trädets kärlsträngar. Trädet försöker försvara sig genom att bland annat täppa igen kärlen vilket förhindrar vätsketransporten.

Ett angripet träd kan dö redan under första året, men tiden mellan symptom och död varierar. Spridningen av svampens sporer kan även ske genom rotkontakt mellan ett drabbat träd och ett friskt träd.

Symtomen startar till en början på en enskild gren som får gula blad. Lite senare så skrumpnar fler av trädets gröna blad. Genom att svampen lätt sprider sig via kärlen så drabbas slutligen hela kronan.

Almen är upptagen på den svenska rödlistan

Almsjukans framfart har medfört att almen idag är upptagen på den svenska rödlistan. Att en art är rödlistat betyder inte att den måste vara sällsynt. Rödlistan är istället en redovisning för en arts sannolikhet att dö ut. Vanliga arter som snabbt minskar i antal tas upp i rödlistan, vilket almen är ett exempel på. Almen kategoriseras som sårbar.