Skyddade arter

Om en art är hotad kan Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen fridlysa den. Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret.

En art kan vara fridlyst i hela eller i delar av landet. I hela Sverige finns fler än 300 fridlysta arter.

I vissa fall kan fridlysningen innebära att det är förbjudet att gräva upp eller plocka en växtart för försäljning, men att det är tillåtet att plocka en bukett till sig själv. I Halland är liljekonvalj ett exempel på en sådan växt.

Fridlysta arter i Sverige