Gul skunkkalla

Gul skunkkalla finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dem.

Gul skunkkalla sprider sig främst med frö och tränger ut all annan växtlighet med sin stora bladmassa som bildar täta bestånd i och vid dammar, diken och små vattendrag.

Bekämpning

Gul skunkkalla har etablerat sig i Sverige och förekommer också i Kungsbacka men på ett hittills begränsat antal platser. Kungsbacka kommun utför bekämpning av bestånd på kommunal mark, övriga bestånd förväntas bekämpas av de som äger eller förvaltar den mark där Gul skunkkalla växer. Målet med bekämpningen är att förhindra spridning till fler lokaler samt att utrota befintliga bestånd.

På Naturvårdsverkets hemsida finner du aktuell information om alla i Sverige förekommande invasiva arter och hur dessa ska bekämpas.

Om du hittar Gul skunkkalla

Kungsbacka kommun tar gärna emot tips om förekomst av Gul skunkkalla både på kommunens mark och privat mark inom Kungsbacka kommun.

För att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ska få en bra överblick hur Gul skunkkalla sprider sig i Halland är det bra om du även går in och rapporterar på Artfakta.se

Hantering av växtavfall

Under fliken Bygga, Bo och Miljö finner du en sorteringsguide med råd och anvisningar hur du ska förpacka och transportera avfallet från Gul skunkkalla till återvinningscentralen.

Länkar

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Hallands län

Rapportera invasiva arter