Jättebalsamin

Jättebalsamin finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dem.

Jättebalsamin sprider sig främst med frö och tränger ut all annan växtlighet då den blommar flera gånger per säsong och snabbt bildar bestånd i företrädesvis fuktiga miljöer.

Bekämpning

Jättebalsamin har etablerat sig i Sverige och förekommer också i Kungsbacka på ett ganska stort antal platser. Kungsbacka kommun utför bekämpning av bestånd på kommunal mark, övriga bestånd förväntas bekämpas av de som äger eller förvaltar den mark där Jättebalsamin växer. Målet med bekämpningen är att förhindra spridning till fler lokaler samt att utrota de befintliga.

På Naturvårdsverkets hemsida finner du aktuell information om alla i Sverige förekommande invasiva arter och hur dessa ska bekämpas.

Om du hittar Jättebalsamin

Kungsbacka kommun tar gärna emot tips om förekomst av Jättebalsamin både på kommunens mark och privat mark inom Kungsbacka kommun.

För att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ska få en bra överblick hur Jättebalsamin sprider sig i Halland är det bra om du även går in och rapporterar på Artfakta.se

Hantering av växtavfall

Under fliken Bygga, Bo och Miljö finner du en sorteringsguide med råd och anvisningar hur du ska förpacka och transportera avfallet från Jättebalsamin till återvinningscentralen.

Länkar

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Hallands län

Rapportera invasiva arter