Döda och skadade djur

Döda djur i tätort eller på kommunal mark

Om du hittar ett större dött djur i en tätort eller på kommunal mark kan du kontakta Teknik via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00. Då tar de hand om det döda djuret.

Döda djur på din egen mark

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan du lämna till Renovas anläggning i Sävenäs som har en specialugn för kremering av djur. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd.

Döda eller skadade djur i skog och mark

Markägaren är i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark.

Du får inte själv ta hem och vårda ett skadat vilt eftersom det krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket enligt jaktlagstiftningen.

Döda sälar och tumlare

Om en död säl flyter iland på kommunens badplatser tar kommunen hand om djurkroppen. Om marken inte hör till kommunen är det upp till markägaren att hantera det döda djuret, men i vissa fall kan kommunen hjälpa till att transportera bort djurkroppen. I naturreservat är det Länsstyrelsen eller utsedd förvaltare som är ansvarig.

Om du hittar en död säl på en badplats kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se

Trafikskadat eller dödat vilt

Om du skadar ett djur i trafiken ska du snarast märka ut olyckplatsen och kontakta polisen.

Om du dödar ett djur i trafiken ska du kontakta väghållaren. På större vägar är det Trafikverket eller kommunen. På mindre vägar kan det vara en samfällighet.

Kontaktuppgifter då vi inte kan hjälpa till

Djurambulansen (skadade tamdjur)
Journummer: 0771–999112 direkt till den chaufför som kör jouren i Västra Götaland/
Göteborgsområdet.

Polisen (misshandel av djur)
Telefon: 114 14 eller 112 i akuta ärenden.

Länsstyrelsen (vanvårdade tamdjur)
mail: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se 
eller 010-224 32 00

Fågelcentralen (skadade fåglar)
Telefon: 0303-16501

Kottecentralen (igelkottar, ekorrar)
Kottecentralen
c/o Skaven 281
463 96 Nygård
Tel: 0733-261988

Kustbevakningen (skadade sälar etc)
Dygnetruntjour och nås på
telefon: 0776-706000

Har du hittat ett skadat vilt djur?
Vi rekommenderar att du kontaktar en viltrehabiliterare för rådgivning. Alla viltrehabiliterare finns på en lista på denna länken: www.kfv-riks.se