Elnät

I Kungsbacka kommun ansvarar elnätföretagen E.ON Elnät Sverige AB och Ellevio AB för leveransen av elkraft till industrier och hushåll. E.ON Elnät Sverige AB levererar till centralorten och Ellevio till övriga kommundelar.

Har du frågor om elleveranser och installationer, eller vill anmäla fel på leveransen, kontakta ditt elnätföretag, E.ON eller Ellevio.

För att få fel avhjälpta inom din fastighet, kontakta en lokal elfirma.

Fjärrvärme

Fjärrvärme i Kungsbacka tätort levereras av Statkraft. Kontakta dem om du har frågor om att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.