Halländsk webbinarieserie på temat energi och klimat

Webbinarieseriens syfte är att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland. Webbinarierna vänder sig i första hand till tjänstemän i länets kommuner och i regionen, men är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet. Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar måndag 6 september klockan 15-16

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Länk till anmälan

Medverkande

Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Halland
Martin Gometz, energi- och klimathandläggare Länsstyrelsen i Halland

Resepolicys och klimatväxling
Onsdag 22 september klockan 15-16

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Länk till anmälan

Medverkande

Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sven-Erik Bergström, hållbarhetspecialist Kungsbacka kommun.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter
Torsdag 14 oktober klockan 15-16

Med klimatsyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Länk till anmälan

Medverkande

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Per Elvingson, miljöstrateg Örebro kommun.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion
Måndag 25 oktober klockan 15-16

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Länk till anmälan

Medverkande

Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg White arkitekter.
Charlotta Winkler, expert solenergiteknik WSP och industridoktorand Högskolan i Halmstad.

Från scenarier till förändring – verktyg för
omställning på lokal och regional nivå
Torsdag 11 november klockan 15-16

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Länk till anmälan

Medverkande

Åsa Nyblom, miljösociolog och projektledare inom klimat och hållbara samhällssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet.
Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare inom hållbar omställning på KTH.

Frågor

Vid frågor, kontakta martin.gometz@lansstyrelsen.se (010-224 32 50) eller patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se (010-224 32 27)