Sol-el

Elproduktion med hjälp av solens strålar blir allt vanligare. Det finns ett bidrag du kan söka om du installerar solceller på ditt hus.

Solen levererar ungefär 10 000 gånger så mycket energi som vi idag använder. Den stora tekniska utmaningen är hur man sparar den från sommar till vinter.

Vi kan använda solens strålar antingen till att producera el med hjälp av solceller, eller för att producera värme med solfångare. Läs mer om uppvärmning med solfångare.

Du som är fastighetsägare kan söka bidrag för solceller hos länsstyrelsen i Halland.

Läs mer om bygglov