Sol-el

Elproduktion med hjälp av solens strålar blir allt vanligare. Det finns ett bidrag du kan söka om du installerar solceller på ditt hus.

Solen levererar ungefär 10 000 gånger så mycket energi som vi idag använder. Den stora tekniska utmaningen är hur man sparar den från sommar till vinter.

Vi kan använda solens strålar antingen till att producera el med hjälp av solceller, eller för att producera värme med solfångare. Läs mer om uppvärmning med solfångare.

Du som är fastighetsägare kan söka bidrag för solceller hos länsstyrelsen i Halland.

Solkollen är ett verktyg där du enkelt och snabbt kan räkna fram värdet av solenergin som träffar ditt tak. Gör testet på solkollen.nu.

Bygglov behövs inte inom detaljplanerat område

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Läs mer om beslutet här.