Solvärme

Solen ger oss nästan oändliga energiresurser, men tyvärr inte när vi behöver energin som mest. Därför är det framför allt för varmvattenproduktion som det idag är lönsamt för villaägaren att satsa på solfångare.

Två fall där det kan löna sig med solvärme

  • Som komplement till den som värmer sitt hus med vedeldning. Storleken på solfångarytan avgör i princip hur lång eldningssäsongen blir.
  • För den som har olja, pellets eller el-panna och en relativt hög varmvattenförbrukning. Exempelvis familjer med många familjemedlemmar eller flerfamiljshus.

Vill du lära dig mer om solvärme så kan du läsa mer hos energimyndigheten och hos branschföreningen Svensk solenergi.

Du kan ibland behöva bygglov för solfångare.