Bergvärme

Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Till anmälan ska du bifoga en karta där du har märkt ut:

  • Var du vill placera borrhålet. Om borrhålet ska vinklas, ange vinkeln.
  • Bergvärmebrunnar inom 30 meter från borrhålet. Ange om borrhålet är vinklat och ange i så fall dess djup och vinkel.
  • Dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet. Ange om brunnarna är grävda eller borrade och vad det är för typ av avloppsanläggning.
  • Gödselplattor eller andra föroreningskällor inom 50 meter från borrhålet.
  • Avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.

Du kan beställa en karta till detta genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Rekommenderat avstånd

Brunn för bergvärme - annan brunn för bergvärme minst 20 meter
Brunn för bergvärme - grävd dricksvattenbrunn minst 20 meter
Brunn för bergvärme - borrad dricksvattenbrunn minst 30 meter
Brunn för bergvärme - avloppsanläggning Minst 30 meter, samt att brunnen för bergvärme bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen.

Medgivande från grannar

Om borrhålet ligger mindre än 10 meter från din tomtgräns behöver du ha ett medgivande från din granne.

Så fungerar bergvärme

Bergvärme utnyttjar värmeenergin i berget genom att två slangar som är hopkopplade med ett U-rör på botten förs ner i borrhålet. Slangen innehåller köldbärarvätska som består av vatten blandat med ett frostskyddsmedel, till exempel etanol. Köldbärarvätskan samlar upp värme från berget och värmen omvandlas till energi i värmepumpen.