Luftvärme

I en luftvärmepump hämtas värme från utomhusluften och överförs till husets vattenburna värmesystem eller värmer upp den cirkulerande inomhusluften. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga till Miljö & Hälsoskydd.

För- och nackdelar

Fördelen med luftvärme är den goda tillgängligheten till energin och att det är en relativt billig investering.

Nackdelen är att luftens energiinnehåll är som lägst när behovet av uppvärmning är som störst. Den är effektiv ned till cirka 0 graders lufttemperatur men kan fortsätta bidra till uppvärmningen ända ned till -10 grader. Luftvärmepumpar kan också orsaka buller, både utomhus och inomhus.

Buller

En luftvärmepump kan låta en del, så tänk på att placera den så att risken för bullerstörningar blir liten och kontakta gärna dina grannar före installationen. Ta reda på vilken ljudnivå som värmepumpens utedel alstrar, både för din egen och dina grannars skull.

Mer om buller