Elda rätt

Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från vedeldning inte orsaka olägenheter för människors hälsa.

Förbud mot viss eldning

I våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns följande bestämmelser om eldning:

  • Bränslet ska förvaras torrt och vid eldning ska lufttillförseln vara god.
  • All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Inom detaljplanelagt område gäller följande:

  • Om din kamin eller vedpanna inte är miljögodkänd eller saknar ackumulatortank är vedeldning med syfte att producera varmvatten eller värma upp huset inte tillåten under perioden 1 maj-30 september, eller under övrig tid av året då inversion råder. Inversion är ett väderfenomen som i praktiken innebär att röken från kaminen eller vedpannan trycks ner mot marken istället för att stiga uppåt. Fenomenet kan främst ställa till problem under vinterhalvåret.
  • Dokumentation efter genomförd sotning eller underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen tills nästa sotning eller underhåll av eldningsanordningen har genomförts.

Tänk på dina grannar

Ur miljösynpunkt är vedeldning ett bra alternativ eftersom det dels inte bidrar till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, dels leder till minskad el- och oljeförbrukning.

Däremot kan vedeldning ha en negativ inverkan på människors hälsa. Främst är det personer med luftvägsproblem och astma som kan drabbas eftersom röken innehåller mycket sot och partiklar.

Beroende på hur du eldar, väderlek, husets läge i förhållande till grannar och vad du har för panna, kamin och spis, varierar risken för störning. Det är dock alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Om du störs

Om du störs av grannens vedeldning kan du vända dig till Miljö & Hälsoskydd. Vi avgör genom besiktningar på plats om störningen är så omfattande att det är, eller finns risk för, olägenheter. Vi kan därefter ställa krav på åtgärder för att störningen ska begränsas eller i vissa fall förbjuda eldningen.

Om du störs

Några råd

  • För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka.
  • Tänk på att en braskamin inte är gjord för att användas för uppvärmning utan mer för trivseleldning.
  • Glöm inte att sota regelbundet. Kontakta din skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.
  • Välj miljögodkända modeller av braskaminer och kakelugnar. När du installerar en ny panna bör det vara modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank.