Vindkraft

Med stigande elpriser är det fler och fler som intresserar sig för att på egen hand producera el. Ibland är det mest lämpligt att bygga själv och ibland är det klokare att köpa andelar i exempelvis vindkraft.

Eget vindkraftverk

När det gäller vindkraft kan du utan bygglov bygga ett eget vindkraftverk på max 20 meter med en vingdiameter på max tre meter. Du behöver dock anmäla det till Plan & Bygg. Det är också bra om du pratar med berörda grannar och tänker på hur du placerar vindkraftverket så att det inte orsakar buller eller stör omgivningen på något annat sätt.

Läs mer om hur du anmäler vindkraftverk

Små vindkraftverk från några 100 W upp till cirka 50 kW finns idag att köpa för den som har ett bra vindläge på sin villatomt eller annan mark.

För större vindkraftverk krävs fler tillstånd och bygglov. En bra början är att prata med förvaltningen för Plan & Bygg och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Köpa vindkraftsandelar

Att köpa vindkraftsandelar är en viktig investering. Men tänk samtidigt på att detta inte innebär att du kan slösa på elström. Miljömässigt måste vi öka elproduktionen och minska vår användning.