Märkning av mat

En bra märkning av livsmedel behövs av flera skäl. Du som konsument ska kunna undvika livsmedel som du inte tål, eller kunna välja näringsriktig kost. Du ska också kunna undvika gamla livsmedel och veta vem du kan kontakta om du har frågor.

Detaljerade regler

För att du som konsument ska kunna välja bland förpackade livsmedel i handeln finns det detaljerade regler för hur de ska märkas med exempelvis bäst före-dag, ingrediensförteckning och vikt. Märkning av livsmedel är reglerat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

På vissa livsmedel, exempelvis nötkött, fisk och skaldjur, ska du kunna se vart produkten kommer ifrån. Märkningskravet gäller inte oförpackade livsmedel som säljs över disk, men du ska alltid kunna fråga butikspersonalen om exempelvis innehåll och hållbarhet.

Om du har frågor eller saknar information på livsmedel du handlat i en butik så kontakta i första hand butiken eller den som tillverkat livsmedlet. På varje förpackning med livsmedel som säljs måste det finnas en adress eller ett telefonnummer dit du kan vända dig. Om du misstänker att märkningen på en produkt är felaktig, kontakta oss på Miljö & Hälsoskydd.

Information om mat på restaurang eller kafé

När du går ut och äter ska menyn överensstämma med det som serveras. Märkning får inte vilseleda dig som gäst och menyerna på en restaurang räknas som just märkning. Det som står där måste alltså stämma. Om du till exempel beställer oxfilé, ska du kunna vara säker på att det är det du får och inte serveras något annat kött. Vissa produkter, exempelvis fetaost, parmaskinka och parmesan har skyddade ursprungsbeteckningar. Det innebär att endast varor som uppfyller kraven på geografiskt ursprung och tillverkningsmetod får kallas för fetaost, parmaskinka eller parmesan.

Om en restaurang serverar något annat än vad som står på menyn är det naturligtvis vilseledande för dig som gäst, och för en allergiker kan en felaktig meny dessutom innebära stora hälsorisker. En allergiker som inte tål komjölksprotein, men som kan äta får- och getmjölk, kan bli mycket dålig om han eller hon serveras ost gjord på komjölk istället för fetaost.

Misstänker du att du blivit serverad en produkt eller maträtt som inte överensstämmer med menyn, kontakta oss på Miljö & Hälsoskydd.

Mer information om märkning finner du bland annat på Livsmedelsverkets webbplats