Smartare bilist

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan.

Vattnet från biltvätt innehåller miljöfarliga ämnen som tvättas bort från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga för människor, djur och miljön.

När du tvättar bilen på gatan är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnar.

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Det bästa alternativet när du ska tvätta din bil är att tvätta i en miljöanpassad biltvätt.

Använd miljömärkta produkter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Tänk på att använda medlen sparsamt.

Även om du använder miljömärkta bilvårdsmedel så får inte tvättvattnet släppas ut direkt i naturen. Oljor, avfettningsmedel och lösningsmedel ska lämnas till återvinningscentralen.

Tanka så miljövänligt som möjligt

Vilket bränsle som är mest miljövänligt kan diskuteras. Men tills dess att fler miljövänliga alternativ har forskats fram är etanol ett bra alternativ. Man minskar utsläppen av fossil koldioxid med 80 procent om man byter från bensin till etanol.