Badhusparken och stationen - Vårt framtida Kungsbacka

Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som vägleder oss i frågor som rör Kungsbackas mark- och vattenområden.

Den nya översiktsplanen är helt digital och där kan du lämna in dina synpunkter. Klicka på länken nedan för att komma till översiktsplanen och få mer informtion om hur den är uppbyggd. 

Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka

Samråd pågår

Samrådet började den 7 april 2020 och pågår fram till den 31 augusti 2020 (vi har förlängt samrådstiden med anledning av covid-19). Under samrådstiden kan du tycka till om förslaget, oavsett om du bor i Kungsbacka, kommer på besök eller arbetar här.

Se vår film som berättar mer om vad en översiktsplan är.

Digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (GIS står för geografisk informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

För att komma till den digitala karta klicka på länken högre upp på sidan. 

Utställning och föreläsning

Under samrådstiden är du varmt välkommen till vår utställning om Vårt framtida Kungsbacka. Här kommer du att kunna ta del av information om översiktsplanen och få vägledning i hur du kan lämna in dina åsikter, via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du kan självklart även lämna in dina åsikter hemifrån eller från en annan plats som har internetuppkoppling och en mobil, dator eller surfplatta.

För dig som vill veta mer har vi två tillfällen där vi berättar om den digitala översiktsplanen och svarar på frågor. Här får du en överblick över planeringen och utformningen av Vårt framtida Kungsbacka.

Utställning

 • Kungsmässan, 17-23 augusti
  Adress: Borgmästaregatan 5 (under Kungsmässans öppettider)
 • Stadshuset, 7 april - 14 augusti
  Adress: Storgatan 37 (under stadshusets öppettider)

Föreläsning

Vi har haft två föreläsningar för allmänheten i maj. Vi siktar på att ha en till föreläsning i augusti, återkommer med information om det. 

 • Torsdag 7 maj (datum har passerat) klockan 18-19:30 Stadshuset, Fullmäktigesalen
  Adress: Storgatan 37
 • Torsdag 14 maj (datum har passerat), klockan 18-19:30 Stadshuset, Fullmäktigesalen
  Adress: Storgatan 37

Du kan också se vår föreläsning i filmen nedan. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald (till höger) och verksamhetschef Viktoria Fagerlund (till vänster) berättar mer om förslaget av digital översiktsplan som nu är ute på samråd. 

Unga är vår framtid

Under våren 2020 arbetar vi aktivt med att få in ungas perspektiv på översiktsplanen eftersom det är barn och unga som är en viktig del av vårt framtida Kungsbacka. Vi är därför ute och samtalar med unga på plats, exempelvis på skolor för att berätta om vår nya översiktsplan och hur de kan vara med och tycka till. Andra prioriterade målgrupper i arbetet är näringslivet. 2019 genomförde vi dialogtillfälle för att få in företagares perspektiv på deras behov vad gäller Kungsbackas mark- och vattenområden.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådstiden kommer vi att sammanställda de synpunkter som har kommit in och använda dem som ett underlag i det fortsatta arbetet. Översiktsplanen beräknas vara färdig under 2021.

Anmälan till föreläsning

Kontakta gärna

Kontakta gärna