Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som ska sätta riktningen för våra mark- och vattentillgångar.

Målet med översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar planering av kommunens mark- och vattenanvändning. Innehållet i översiktsplanen ska vara av strategisk karaktär för att undvika att det blir omodernt direkt efter antagandet.

Översiktsplanen beräknas vara färdig under 2021 och den här gången blir den helt digital. 

Digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (GIS står för geografisk informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

Dialog - allmänhetens synpunkter är viktiga

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan ska vara en öppen process och i dialog med medborgare och andra aktörer. Vi kommer framför allt fokusera på dialog med barn och unga då det handlar om vårt framtida Kungsbacka. Vi kommer också att föra riktad dialog med företagare i Kungsbacka.

Under den så kallade samrådstiden kommer vi att föra dialog med allmänheten för att ni ska kunna vara med och tycka till. Samrådet beräknas bli under våren 2020. Då kan de som bor i Kungsbacka eller som är besökare, de som jobbar här eller som funderar på att flytta till Kungsbacka vara med och tycka till om förslaget. Det blir spännande! Så se till att vara med du också. 

Vi kommer att informera om när det är dags att tycka till och hur du kan delta.

Följ vårt arbete

Du kan följa arbetet med översiktsplanen genom vår artikelserie.

Kontakta gärna