Vårt framtida Kungsbacka - ny översiktsplan

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan som vägleder oss i frågor som rör Kungsbackas mark- och vattenområden.

Under samrådstiden är det dags för allmänheten att tycka till. Samrådet är planerat att börja den 7 april 2020 och pågå fram till den 31 augusti 2020 (Vi har förlängt samrådstiden med anledning av Covid-19). Då kan du tycka till om förslaget, oavsett om du bor i Kungsbacka, kommer på besök eller arbetar här.

Se vår film som berättar mer om vad en översiktsplan är.

Strategisk planering

Målet med översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar planering av kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen visar exempelvis vart det är lämpligt att bygga nytt och vad vi ska bevara.

Utställning och föreläsning

Under samrådstiden är du varmt välkommen till vår utställning om Vårt framtida Kungsbacka. Här kommer du att kunna ta del av information om översiktsplanen och få vägledning i hur du kan lämna in dina åsikter, via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du kan självklart även lämna in dina åsikter hemifrån eller från en annan plats som har internetuppkoppling och en mobil, dator eller surfplatta.

För dig som vill veta mer har vi två tillfällen där vi berättar om den digitala översiktsplanen och svarar på frågor. Här får du en överblick över planeringen och utformningen av Vårt framtida Kungsbacka.

Utställning

  • Kungsmässan, 17— 23 augusti
    Adress: Borgmästaregatan 5 (under Kungsmässans öppettider)
  • Stadshuset, 7 april — 19 april
    Adress: Storgatan 37 (under stadshusets öppettider)

Föreläsning

  • Kulturhuset Fyren, 4 och 7 maj, klockan 18 — 19:30
    Adress: Borgmästaregatan 6

Tyck till

Den nya översiktsplanen kommer att bli helt digital i en karta. Via den digitala kartan kommer du att kunna lämna dina synpunkter.

Unga är vår framtid

Under våren 2020 arbetar vi aktivt med att få in ungas perspektiv på översiktsplanen eftersom det är barn och unga som är en viktig del av vårt framtida Kungsbacka. Vi är därför ute och samtalar med unga på plats, exempelvis på skolor för att berätta om vår nya översiktsplan och hur de kan vara med och tycka till. Andra prioriterade målgrupper i arbetet är näringslivet. 2019 genomförde vi dialogtillfälle för att få in företagares perspektiv på deras behov vad gäller Kungsbackas mark- och vattenområden.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådstiden kommer vi att sammanställda de synpunkter som har kommit in och använda dem som ett underlag i det fortsatta arbetet. Översiktsplanen beräknas vara färdig under 2021.

Digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format (GIS står för geografisk informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att bli enklare att uppdatera. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

Följ vårt arbete

Du kan följa arbetet med översiktsplanen genom vår artikelserie.

Kontakta gärna