Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Vi bjuder in er att komma och lyssna på vilka projekt som är på gång i Kungsbacka, och ni har möjlighet att ställa frågor. 

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att vi vill bjuda in företag inom bygg- och fastighetsbranschen till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild över några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställas på plats men kan också skickas in i förväg. 

Kommande tillfälle

Tillfället är fullbokat. Du kan anmäla att du vill delta via länk eller om du vill sätta upp dig på reservlistan att delta på plats om vi får återbud.

Nästa samhällsbyggnadsfrukost är den 30 september 2020, i stadshuset. 

Med tanke på covid-19 och arbete för minskad smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar emot ett begränsat antal besökare. 

När och var

Onsdag 30 september, klockan 7:30-9 
Stadshuset, Storgatan 37
Lokal Café Nyfiket (ingång huvudentrén)

Till anmälan  
(fullbokat på plats, du kan delta via länk)

Tidigare samhällsbyggnadsfrukostar

Hösten 2019 hade vi vår första samhällsbyggnadsfrukost där över 40 deltagare från olika företag deltog. Vid det här tillfället hade vi en presentation om aktuella projekt i centrala Kungsbacka samt att vi fördjupade oss i Klovstens verksamhetsområde och utveckling av centrum åt sydost.

Presentationen från samhällsbyggnadsfrukostarna hittar du under dokument längst ner på sidan. 

Anmälan

Har du några matrestriktioner fyller du i det i meddelanderutan i formuläret. 

(fullbokat på plats, du kan delta via länk)

Deltar du på plats?

Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in till liknande tillställningar och för att kunna utvärdera det du deltagit på.

Kontakta gärna

Kontakta gärna