Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Vi bjuder in er att komma och lyssna på vilka projekt som är på gång i Kungsbacka, och ni har möjlighet att ställa frågor. 

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att vi vill bjuda in företag inom bygg- och fastighetsbranschen till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild över några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställas på plats men kan också skickas in i förväg. 

Kommande tillfälle

Nästa samhällsbyggnadsfrukost planerar vi att ha tidig höst 2020. Vi återkommer med datum, tid och plats.

Tidigare samhällsbyggnadsfrukostar

Torsdag 17 oktober 2019 hade vi vår första samhällsbyggnadsfrukost. Över 40 deltagare från olika företag deltog. Vid det här tillfället hade vi en presentation om aktuella projekt i centrala Kungsbacka samt att vi fördjupade oss i Klovstens verksamhetsområde och utveckling av centrum åt sydost.

Presentationen från samhällsbyggnadsfrukosten hittar du under dokument längst ner på sidan. 

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna