Sotning

I Kungsbacka kommun utförs sotning av företaget Kungsbacka Sotning & Ventilations AB (Kungsbackasotarn). I Kungsbacka får sotning av eldstäder endast utföras av detta företag.

 Skorstensfejarmästare Jan-Åke Friis sotar på uppdrag av Räddningstjänsten.

Adress och kontakt

Kungsbacka Sotning & Ventilations AB
Verkstadsgatan 7
434 42 Kungsbacka
0300-174 53, kontoret är bemannat klockan 8-15, lunch 11.30-12.30
Fax: 0300-717 93
info@kungsbackasotarn.se
www.kungsbackasotarn.se    

Nytt avtal från 2016

Från den 1 januari 2016 har Räddningstjänsten Storgöteborg nytt avtal med leverantörerna av sotning. 

Du som behöver ha sotning utförd, behöver inte göra någonting. Räddningstjänstens upphandlade sotare hör av sig till dig, precis som vanligt.

Ökad trygghet och säkerhet

Nyheter i avtalet är en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa under sotningen, bättre hantering av eventuella klagomål och bättre tillgänglighet med fasta telefontider, och av- och ombokningsmöjligheter.

Vad gör sotaren?

Sotning innebär att man tar bort brännbara sotbeläggningar så att risken för en brand i skorstenen blir så liten som möjligt. Alla ytor där rökgaser passerar rengörs. Sotning är en viktigt del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotning av imkanal inget krav

Kravet på sotning gäller inte imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet i bostadshus. Trots detta behöver man göra rent i imkanalen med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Fastighetsägaren ansvarar själv för rengöring av imkanalen.

Sota själv

Räddningstjänsten Storgöteborg, där Kungsbacka kommun ingår, utser den skorstensfejarmästare som ska utföra sotning i kommunen.

Kommunen kan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten. Du kan ansöka om detta på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Taxor för sotning

Mer information och taxorna för sotning finns på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.