Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är till för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som innebär risker för brand. Det är Räddningstjänsten Storgöteborg som utför brandskyddskontroller.

Brandskyddskontrollen görs på hela värmeanläggningen, inklusive taket och takskyddsanordningarna.

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset, som skorstenen passerar. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen två, fyra eller åtta år.

Mer information och taxor

Mer information och taxorna för brandskyddskontrollen finns på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.